Artboard 1 icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_linkedin icon_instagram icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up icon_siteswitcher

faglige selskaber

Faglig profil

Selskabet fokusområder

Fagligt selskab om udsatte børn og unge arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde med udsatte børn og unge.

Selskabet arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde samt styrkelsen af indsatsen. Selskabet arrangerer derfor aktiviteter med det formål, at sikre den faglige udvikling i praksis gennem vidensdeling og erfaringsudveksling. Herunder bestræber selskabet sig på at bygge bro mellem arbejdspladserne og forskningen.

I Fagligt selskab om udsatte børn og unge har 10 medlemmer i en koordinationsgruppe, der i tæt samarbejde med forbundet tager initiativ til en lang række aktiviteter med relevans for det socialpædagogiske arbejde med børn og unge. Nedenfor er profilen og den specialviden der findes i selskabet, beskrevet.

Et selskab med specialviden om udsatte børn og unge

Medlemmerne i selskabet har en specialiseret viden om udsatte børn og unge. Kendetegnende for børnene er, at de er udsatte grundet deres psykiske eller fysiske funktionsniveau, diagnose, sociale netværk eller forældre/pårørendes manglende ressourcer og muligheder for at tage sig af barnet/-den unge.

Nogle børn kommer i dagbehandlende tilbud, nogle børn er døgnanbragt på et behandlingstilbud, nogle børn og deres familie får besøg i hjemme tog andre er anbragt i familiepleje. Medlemmerne i selskabet har ligeledes viden om: 

  • Uledsagede flygtningebørn
  • Børn og unge på sikrede døgninstitutioner
  • Unge i bofællesskaber og kollegier
  • Børn og unge i aflastning
  • Børn på interne skoler (lærere)
  • Familier og børn, der modtager forebyggende indsatser
  • Som familieplejekonsulenter.

Socialpædagogiske funktioner og roller

Fælles for den socialpædagogiske indsats er, at skabe en sikker og udviklende base for udsatte børn og unge – enten hjemme hos forældrene, udenfor hjemmet, i et midlertidigt hjem eller i eget hjem.  En sikker base, der både er etableret på baggrund af barnets behov og myndighedernes ansvar.

Selskabets  medlemmer arbejder under og har viden om mange paragraffer under serviceloven. Bl.a.  § 11, 52, 44, 41 og repræsenterer dermed mange forskellige roller og funktioner i arbejdet med udsatte børn og unge.

Aflastning/forebyggelse/hjemmebaserede indsatser

En række socialpædagoger i selskabet arbejder med forebyggende og hjemmebaserede indsatser. Det er bl.a. familiebehandling og socialpædagogisk støtte i eget hjem.

En anden gruppe af medlemmerne giver aflastning til børn, unge og deres familier. Aflastning er et supplement og støtte til hjemmet.

Døgnanbringelse/familiepleje og familieplejekonsulenter

Den tredje store gruppe af medlemmer arbejder på døgninstitutioner, opholdssteder eller familieplejere. Kendetegnende for dette arbejde er, at det ofte vil være længerevarende anbringelser - i nogle tilfælde helt frem til voksenlivet. En særlig gruppe af selskabets medlemmer er familieplejekonsulenter, der matcher børn til anbringelse og yder støtte, supervision, undervisning og faglig sparring til anbringelsessteder; herunder plejefamilier. Tilsynskonsulenter godkender og fører generelt tilsyn med alle anbringelsessteder til børn og unge; herunder plejefamilier.

Metoder

Selskabets medlemmer bruger en lang række kompetencer og metoder, afhængigt af hvilken borgergruppe de primært arbejder med. Metoder og den socialpædagogiske tilgang er tilrettelægt og udvalgt efter, borgerens behov og udfordringer samt den pædagogiske handleplan, der er lagt for borgeren. Følgende liste er derfor ikke udtømmende:
DUÅ, PMT-O, Between, KIFF, ART, MST, TFCO, Theraplay, KEEP m.fl.

Relaterede emner