Artboard 1 icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_linkedin icon_instagram icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up icon_siteswitcher

faglige selskaber

Faglig profil

Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde med marginaliserede og udsatte.

Selskabet arrangerer aktiviteter med det formål, at sikre den faglige udvikling i praksis gennem vidensdeling og erfaringsudveksling. Herunder bestræber selskabet sig på at bygge bro mellem arbejdspladserne og forskningen.

Faglige selskaber er Socialpædagogernes tilbud til medlemmerne om et stærkt netværk omkring deres profession og viden om målgruppen.

I Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker har ti medlemmer i en koordinationsgruppe, der i tæt samarbejde med forbundet tager initiativ til en lang række aktiviteter med relevans for medlemmer på området.

Faglig profil

Medlemmerne af dette selskab arbejder med mennesker, der er udsatte, dvs. er på vej, eller allerede er i en meget ustabil livssituation. Det vil ofte være mennesker, der er i, eller på vej i hjemløshed, har rusmiddelafhængighed eller har behov for ophold på krisecenter. Målgruppen for de socialpædagogiske indsatser er kendetegnet ved at have en dobbeltdiagnose fx en sindslidelse og rusmiddelafhængighed. Oveni kan de være uden forsørgelsesgrundlag og dermed hjemløse eller erhverve sig ved prostitution.

En gruppe af medlemmerne er særligt ansat til i indsatser overfor brugere og misbrugere af stoffer og alkohol. Desuden er der også mennesker med andre typer af afhængighed fx ludomani. Pårørende til mennesker med afhængighed er ofte en del af den socialpædagogiske indsat. Det juridiske grundlag for arbejdet ligger ofte indenfor området af § 85, § 101, § 109 og § 110.

Roller og funktioner

Den socialpædagogiske specialviden handler om, hvordan borgerens livssituation stabiliseres eller forbedres.

Dette kan enten være med fokus på behandling af afhængigheden, sikre basale livsfornødenheder fx mad og drikke eller gennem forebyggende arbejde fx hjælp til strukturering af hverdagen. Indsatsen sker ofte på misbrugsbehandlingssteder, krisecentre, forsorgshjem, herberger, varmestuer, gadeplansarbejder i rollen som social vicevært.

Gennemgående for arbejdet er, at det ofte består i at motivere og støtte borgeren til at bo i egen bolig, eller komme helt ud af sit stofbrug eller misbrug. Det socialpædagogiske arbejde går via relationer til borgeren, andre er konsulent med undervisningsopgaver og visitationsområder.

Metoder

Selskabets medlemmer bruger en lang række kompetencer og metoder, afhængigt af hvilken borgergruppe de primært arbejder med. Metoder og den socialpædagogiske tilgang er tilrettelægt og udvalgt efter, borgerens behov og udfordringer samt den pædagogiske handleplan, der er lagt for borgeren.

Relaterede emner