Artboard 1 icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up icon_siteswitcher

faglige selskaber

Roller og funktioner

Den socialpædagogiske specialviden handler om, hvordan borgerens livssituation stabiliseres eller forbedres.

Dette kan enten være med fokus på behandling af afhængigheden, sikre basale livsfornødenheder fx mad og drikke eller gennem forebyggende arbejde fx hjælp til strukturering af hverdagen. Indsatsen sker ofte på misbrugsbehandlingssteder, krisecentre, forsorgshjem, herberger, varmestuer, gadeplansarbejder i rollen som social vicevært.

Gennemgående for arbejdet er, at det ofte består i at motivere og støtte borgeren til at bo i egen bolig, eller komme helt ud af sit stofbrug eller misbrug. Det socialpædagogiske arbejde går via relationer til borgeren, andre er konsulent med undervisningsopgaver og visitationsområder.

Metoder:

Selskabets medlemmer bruger en lang række kompetencer og metoder, afhængigt af hvilken borgergruppe de primært arbejder med. Metoder og den socialpædagogiske tilgang er tilrettelægt og udvalgt efter, borgerens behov og udfordringer samt den pædagogiske handleplan, der er lagt for borgeren.