Artboard 1 icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_linkedin icon_instagram icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up icon_siteswitcher

faglige selskaber

Faglig profil

Det faglige selskab er for medlemmer der arbejder med børn, unge og voksne med sindslidelser.

Selskabet arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde samt styrkelsen af i social-, rets- og behandlingspsykiatrien. Selskabet arrangerer derfor aktiviteter med det formål, at sikre den faglige udvikling i praksis gennem vidensdeling og erfaringsudveksling. Herunder bestræber selskabet sig på at bygge bro mellem arbejdspladserne og forskningen.

Faglige selskaber er socialpædagogernes tilbud til medlemmerne om et stærkt netværk omkring deres profession og viden om området og målgruppen. 

Profil – hvem arbejder vi for og med

Målgruppen for dette selskab børn, unge og voksne med psykisk lidelse og/eller sygdom. I gruppen er der børn, unge og voksne, som har gennemgribende og alvorlige udviklings- og personlighedsforstyrrelser, psykoser og traumatisering mm. (skizofreni og PTSD er mindre dækkende).

En del af selskabets medlemmer arbejder med en målgruppe, der har en forvaringsdom eller en behandlingsdom på retspsykiatriske eller sikrede psykiatriske afdelinger.

Målgruppen for de socialpædagogiske indsatser i psykiatrien er i stigende grad også domfældte udviklingshæmmede, hvor der, udover den kognitive funktionsnedsættelse, også er en psykisk lidelse.

Derudover er der en stor gruppe medlemmer i selskabet, der arbejder i de kommunale tilbud mennesker med psykisk sygdom (Socialpsykiatrien).

Medlemmerne i selskabet har specialviden om socialpædagogisk arbejder med rehabilitering, habilitering, recovery og behandling af mennesker med psykiske lidelser i døgntilbud og i ambulante tilbud.

Roller og funktioner

Formålet med den socialpædagogiske indsats er at forbedre eller stabilisere borgerens livssituation til et mindre indgribende tilbud. For socialpædagoger i psykiatrien betyder det at give støtte og rådgivning gennem et kortere eller længere behandlingsforløb eller måske gennem hele livet. Det kan også betyde mere selvhjulpenhed og fastholdelse i egen bolig via hverdagstræning. Desuden kan det være som indsats, der skal forhindre/reducere brugen af tvang i kraft af konfliktforebyggelse og deeskalation. Derudover kræver arbejdet som socialpædagog i psykiatrien et godt indblik i serviceloven og sygehusloven.

Udover som ansatte på botilbud for mennesker med psykisk lidelse, i hospitalts- eller retspsykiatrien, er de socialpædagogiske roller ofte som hjemme-hos’er, som bisidder, brobygger til systemet, coach mv. Det er en række hjælpefunktioner, der er helt afgørende i en indsats uanset borgerens tilstand eller udsigter til recovery.

Metoder

Den metodiske tilgang indenfor psykiatrien er meget forskellig og varierende. Dog kan man sige, at de fleste socialpædagogers tilgang bygger på anerkendende, motiverende og narrative principper med det formål at engagere det i sin egen recoveryproces. Tilgang indenfor psykiatrien er ofte at fokusere på mennesket frem for diagnosen eller sygdommen.  

Flere medlemmer af selskabet vil desuden have en terapeutisk uddannelse ved siden af den pædagogiske, som kan inddrages i det daglige arbejde, fx når der skal involveres pårørende.

Andre kendte tilgange og metoder er ADL, KRAP og NADA. Socialpædagogikken udmærker sig i psykiatrien ved ofte at gøre brug af andre typer metoder og tilgange end den almene og sundshedfagligt orienterede som psykiatrien bruger. Ovenstående angiver eksempler på metoder  og tilgange og er ikke udtømmende.

 

Du kan læse mere om Socialpædagogernes arbejde med socialpsykiatrien og mennesker med sindslidelser her: https://sl.dk/fag-og-politik/socialpaedagogerne-mener/psykiatri 

Relaterede emner