Artboard 1 icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_linkedin icon_instagram icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up icon_siteswitcher

faglige selskaber

Faglig profil

Velkommen til Fagligt selskab om uddannelses-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Dette faglige selskab er for medlemmer, der arbejder med borgere med særlige behov i et uddannelses-, beskæftigelses- eller aktivitetstilbud.

Selskabet arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde og styrke indsatsen. Selskabet arrangerer derfor aktiviteter med det formål at sikre den faglige udvikling i praksis gennem vidensdeling og erfaringsudveksling. Herunder bestræber selskabet sig på at bygge bro mellem arbejdspladserne og forskningen.  

Hvem arbejder vi for og med?
Målgruppen for den socialpædagogiske indsats er primært voksne med forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. I selskabet finder du også medlemmer der kan tegnsprog og har specialiseret sig indenfor døveområdet.

Hvem er vi?
Flere af socialpædagogerne arbejder på STU’er (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), der er et kompetencegivende forløb til borgere med særlige behov. Andre socialpædagoger arbejder på værksteder og aktivitetscentre, der tilbyder beskæftigelse og samvær.

Den unikke socialpædagogiske opgave ligger i at understøtte borgerens netværk og skabe en relation til andre. Det handler om det sociale i at kunne begå sig på en arbejdsplads eller deltage i fritidsaktiviteter og ikke hvor effektiv eller god den enkelte er til at udføre sin hobby eller job.

Mange socialpædagoger i selskabet indtræder i en vejlederrolle, der sammen med borgeren skal styrke og udvikle hendes eller hans kompetencer. Socialpædagogerne er initiativtagere til at planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter borgerens sociale udvikling.

Relaterede emner