Artboard 1 icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_linkedin icon_instagram icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up icon_siteswitcher

faglige selskaber

Faglig profil

Det faglige selskab er for medlemmer der arbejder på boenheder – enten i borgerens eget hjem eller på botilbud – for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Selskabet arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde og styrke indsatsen. Selskabet arrangerer derfor aktiviteter med det formål, at sikre den faglige udvikling i praksis gennem vidensdeling og erfaringsudveksling. Herunder bestræber selskabet sig på at bygge bro mellem arbejdspladserne og forskningen.

Faglige selskaber er Socialpædagogernes tilbud til medlemmerne om et stærkt netværk omkring deres profession og viden om området og målgruppen.

Den faglige profil – hvem arbejder vi for og med?

Selskabets medlemmer arbejder ofte i botilbud, opgangsfællesskaber, hjemme hos borgeren, bo- og naboskaber, autismecentre, ungdomsfællesskaber mv.

Fællesnævneren for selskabet er, at medlemmerne er specialiseret i at give varig støtte og hjælp til, at borgerne kan mestre hverdagen. Selskabets medlemmer arbejder primært under servicelovens §108, §107 og §85.

I selskabet er der stor og dybdefaglig viden om at arbejde for og med voksne med udviklingshæmning. Derudover er målgruppen for de socialpædagogiske indsatser som selskabet dækker over: Voksne med autisme, downs syndrom, senhjerneskade, demens og udviklingshæmmede med psykiatriske diagnoser. En stor del af borgerne har ud over deres funktionsnedsættelse også en række følgesygdomme og livstils-sygdomme.

Funktioner og roller

I dette selskab finder du medlemmer, der hver dag arbejder for at styrke borgernes selvstændighed og udvikling og understøtte, at borgerene får en meningsfuld hverdag. Samtidig arbejdes der for at inkludere borgerne i samfundet.

Det socialpædagogiske arbejde indeholder mange dilemmaer, der knytter sig til hverdagen. Uanset borgergruppe, knytter formålet med indsatsen sig til, at støtte borgeren i  at få en meningsfuld og selvstændig hverdag i hjemlige rammer under myndighedernes ansvar. Det kræver en særlig faglighed og viden om voksne mennesker med funktionsnedsættelser. Medlemmerne har indgående viden om borgerens funktionsnedsættelser og behov for målrettet kommunikation, borgernes rettigheder og spændingsfeltet mellem støtte til selvbestemmelse og pligt til omsorg.

En væsentlig del af kerneopgaven består således i bostøtte samt støtte til mest mulig indflydelse på eget liv. Derudover kan en del af indsatsen bestå i  ledsagelse til lægen, tandlægen, bisidder i forbindelse med revisitering samt praktisk hjælp og støtte til fx hygiejne. mv. det er afgørende at indsatsen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og motivation. Derudover sker en stor del af arbejdet også i dialog og samarbejde med borgerens pårørende og netværk.

Metoder

Selskabets medlemmer bruger en lang række kompetencer og metoder afhængigt af hvilken borgergruppe, de primært arbejder med. Metoderne og den socialpædagogiske tilgang er tilrettelagt og udvalgt efter borgerens behov og udfordringer samt den pædagogiske handleplan, der er lagt for borgeren. Det kan fx være: KRAP, Neuropædagogik, Bostøtte (ADL), Low Arousal, Konflikthåndtering, Social IT , en anerkendende og coachende tilgang samt ressourcetænkning.

Relaterede emner