Artboard 1 icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_linkedin icon_instagram icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up icon_siteswitcher

faglige selskaber

Faglig profil

Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde samt styrkelsen af indsatsen over for voksne, børn og unge med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser – fx hjerneskade, senhjerneskade, medfødt udviklingshæmning og kommunikationshandicap som fx hørehandicap.


Selskabet er desuden et fælles rum, hvor du kan udveksle og debattere metoder, fag, udvikling og tendenser på området. Selskabet arrangerer en årlig konference og to temamøder.

Aktiviteterne bliver tilrettelagt i en koordinationsgruppe, som består af 10 medlemmer. Det er Socialpædagogernes kredse, som udpeger de enkelte medlemmer af koordinationsgruppen.

SELSKABETS MEDLEMMER
Selskabet er for medlemmer, der søger viden om hjernen og hjerneskadens påvirkning af centrale sansemæssige, kommunikative og sociale kompetencer, og hvordan den socialpædagogiske tilgang kan tilrettelægges efter dette.

Det er for medlemmer, der arbejder med døve, blinde, døvblinde. Selskabet har også medlemmer, der arbejder med og for mennesker med meget svære grader af fysiske funktionsnedsættelser og en meget lille grad af selvhjulpenhed som fx mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Desuden er selskabet også for medlemmer, der arbejder på demensområdet.

Relaterede emner